فایل شهر

فایل شهر

مرجع دانلود برترین فایل‌‌های دانلود تحقیق، پروژه، پایان‌نامه، پاورپوینت و ...

  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340: رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340: رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340: رسیدگی به اطلاعات مالی آتی در 23 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه تعاریف کلیات پذیرش کار شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی دوره تحت ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 93: تنظیم اطلاعات مالی

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 93: تنظیم اطلاعات مالی

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 93: تنظیم اطلاعات مالی در 27 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه تعاریف هدف از تنظیم اطلاعات مالی اصول کلی حاکم بر تنظیم اطلاعات مالی اصول آیین ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 92: اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 92: اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 92: اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی در 23 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه تعریف خلاصه استاندارد اجرای روشهای توافقی اصول کلی ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 72: سایر اطلاعات مندرج در گزارش‌های حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 72: سایر اطلاعات مندرج در گزارش‌های حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 72: سایر اطلاعات مندرج در گزارش‌های حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده در 16 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه مقدمه تعاریف مثالهایی از سایر ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 70: گزارش حسابرس مستقل در باره صورت‌های مالی

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 70: گزارش حسابرس مستقل در باره صورت‌های مالی

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 70: گزارش حسابرس مستقل در باره صورت‌های مالی در 70 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه تعاریف کلیات اظهارنظر درباره صورتهای ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس در 15 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از ان آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه تعریف نمونه هایی از موارد نیاز به خدمات کارشناس کارشناس تحت استخدام ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 61: ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 61: ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 61: ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی در 21 اسلاید برای دانلود قرار  داده شده است. در ذیل فهرست مطالب  همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه تعاریف کلیات شناخت واحد حسابرسی داخلی ارزیابی واحد حسابرسی ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 58: تاییدیه مدیران

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 58: تاییدیه مدیران

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 58: تاییدیه مدیران  در 27 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه تعاریف اهداف تاییدیه مدیران طبقات اظهارات مدیران تاییدیه مدیران به عنوان قبول ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 56: رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 56: رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 56: رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه در 15 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه شرح کلی مسئولیتهای مدیریت و حسابرس مطالب اصلی بخش 56 مرور کلی ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 53: نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش‌های انتخاب اقلام برای آزمون

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 53: نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش‌های انتخاب اقلام برای آزمون

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 53: نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش‌های انتخاب اقلام برای آزمون در 40 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه تعاریف انتخاب اقلام برای آزمون شیوه ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره1-50: شواهد حسابرسی – اقلام خاص

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره1-50: شواهد حسابرسی – اقلام خاص

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره1-50: شواهد حسابرسی – اقلام خاص  در 31 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است. فهرست مطالب: مقدمه قسمت الف : نظارت بر شمارش موجودی مواد و کالا قسمت ب : تاییدیه ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 32: اهمیت در حسابرسی

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 32: اهمیت در حسابرسی

در این بخش پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 32: اهمیت در حسابرسی در 15 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: كليات تعريف ابعاد اهميت نقش قضاوت حرفه اي اقلام بي اهميت سطوح مورد توجه اهميت رابطه خطر ...

7,000 تومان

فایل شهر، مرکز تخصصی فروش داده‌های شهرسازی، جغرافیایی، معماری، منظر، محیط‌زیست و عمران

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما