فایل شهر

فایل شهر

مرجع دانلود برترین فایل‌‌های دانلود تحقیق، پروژه، پایان‌نامه، پاورپوینت و ...

  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

دانلود پاورپوینت عوارض دخانیات

دانلود پاورپوینت عوارض دخانیات

در این بخش پاورپوینت عوارض دخانیات در 44 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت حسابداری شرکت‌ها(تعاونی،سهامی،تضامنی)

دانلود پاورپوینت حسابداری شرکت‌ها(تعاونی،سهامی،تضامنی)

در این بخش پاورپوینت حسابداری شرکت‌ها(تعاونی،سهامی،تضامنی) در 44 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاریخچه‌ی کامپیوتر

دانلود پاورپوینت تاریخچه‌ی کامپیوتر

در این بخش پاورپوینت تاریخچه‌ی کامپیوتر در 21 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آفات انار

دانلود پاورپوینت آفات انار

در این بخش پاورپوینت آفات انار در 50 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت کابل برق

دانلود پاورپوینت کابل برق

در این بخش پاورپوینت کابل برق در 64 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت کنترل فرکانس بار

دانلود پاورپوینت کنترل فرکانس بار

در این بخش پاورپوینت کنترل فرکانس بار در 38 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌های منتقله از راه آب و غذا

دانلود پاورپوینت بیماری‌های منتقله از راه آب و غذا

در این بخش پاورپوینت بیماری‌های منتقله از راه آب و غذا در 20 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌های حرفه‌ای ناشی از عوامل زیان‌آور بیولوژیک

دانلود پاورپوینت بیماری‌های حرفه‌ای ناشی از عوامل زیان‌آور بیولوژیک

در این بخش پاورپوینت بیماری‌های حرفه‌ای ناشی از عوامل زیان‌آور بیولوژیک در 29 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌های چشمی ناشی از کار

دانلود پاورپوینت بیماری‌های چشمی ناشی از کار

در این بخش پاورپوینت بیماری‌های چشمی ناشی از کار در 16 اسلاید برای دانلود قرار داده شدهاست. در ذیل  پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌ها و عوارض ناشی از کار در واحد رنگ شرکت خودرو

دانلود پاورپوینت بیماری‌ها و عوارض ناشی از کار در واحد رنگ شرکت خودرو

در این بخش پاورپوینت بیماری‌ها و عوارض ناشی از کار در واحد رنگ شرکت ایران خودرو در 20 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌های ناشي از كار

دانلود پاورپوینت بیماری‌های ناشي از كار

در این بخش پاورپوینت بیماری‌های ناشي از كار در 61 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت بيماري‌هاي شايع شغلي

دانلود پاورپوینت بيماري‌هاي شايع شغلي

در این بخش پاورپوینت بيماري‌هاي شايع شغلي در 80 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

فایل شهر، مرکز تخصصی فروش داده‌های شهرسازی، جغرافیایی، معماری، منظر، محیط‌زیست و عمران

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما