خانه / مدیریت

مدیریت

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول:کلیات تحقیق. ۲ ۱-۱-مقدمه۳ ۱-۲-بیان مسأله۳ ۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴ ۱-۶-فرضیه های تحقیق:۴ ۱-۹-تعاریف متغیرها و اصطلاحاتتحقیق. ۵ ۱-۱۰-محدودیت های تحقیق. ۶ فصل دوم:مبانی نظری و …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی

بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی  چکـــیده فرهنگ سازماني به‌ دليل ماهيت اثرگذاري قوي كه مي‌تواند بر رفتار و عملكرداعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّي در كنترل دروني رفتارهاي كاركنان و پيشگيري از …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: بيان مسئله… ۱ ۱-۱ مقدمه۲ ۲-۱ عنوان تحقيق. ۳ ۱-۳ بیان مساله تحقیق. ۳ ۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶ ۱-۵ اهداف پژوهش۷ ۱-۵-۱ هدف اصلی :۷ ۱-۵-۲ اهداف فرعی :۷ …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی

بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی  فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده فارسي فصل اول: کلیات طرح ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲ ۱-۲-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۳ ۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………………………… ۵ ۱-۴- چارچوب نظري تحقيق…………………………………………………………………………………… ۶ ۱-۵- اهداف… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی مطالعه موردی شهرستان اردبیل

بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی مطالعه موردی شهرستان اردبیل  فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده فارسي فصل اول: کلیات طرح ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲ ۱-۲-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۳ ۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………………………… ۵ ۱-۴- چارچوب نظري تحقيق…………………………………………………………………………………… ۶ ۱-۵- اهداف… جزئیات …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی بانک های خصوصی شهرستان رشت

بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی بانک های خصوصی شهرستان رشت  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲- بیان مسأله. ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶ ۱-۴- اهداف تحقیق.. ۸ ۱-۴-۱- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………۸٫ ۱-۴-۲ – اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………….. …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲- بیان مسأله. ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶ ۱-۴- اهداف تحقیق.. ۸ ۱-۴-۱- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………۸٫ ۱-۴-۲ – اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………….. ………….۸ ۱-۴-۳ – هدف کاربردی ………………………………………………………………………………………………….. ………….۸ …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)

بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی) فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه. ۱۰ ۱-۲- بیان مسأله. ۱۱ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۲ ۱-۴- اهداف تحقیق.. ……۱۳ ۱-۴-۱- هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۳ …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه. ۱۰ ۱-۲- بیان مسأله. ۱۱ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۲ ۱-۴- اهداف تحقیق.. ……۱۳ ۱-۴-۱- هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۳ ۱-۴-۲ – هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۳ ۱-۵- چارچوب …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر بر وفاداری و رضایتمندی مشتریان بیمه پاسارگاددر شهرستان اصفهان

بررسی عوامل موثر بر وفاداری و رضایتمندی مشتریان بیمه پاسارگاددر شهرستان اصفهان فهرست مطالب عنوان صفحه   چکيده۱ مقدمه۲ فصل اول :کليات پژوهش مقدمه۴ ۱-۱- شرح بيان مسأله پژوهشي. ۵ ۱-۲- اهميت و ارزش پژوهش… ۸ ۱-۳- کاربرد نتايج پژوهش… ۱۰ ۱-۴- اهداف پژوهش… ۱۰ ۱-۵- فرضيه‌ها ي پژوهش… ۱۱ …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای استان اردبیل مورد مطالعه محور اردبیل – مغان

بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای استان اردبیل مورد مطالعه محور اردبیل – مغان فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده:۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱-بيان مسئله:۲ ۱-۲-ضرورت انجام تحقیق:۴ ۱-۳-وضعیت حوادث جاده ای استان اردبیل:۸ ۱-۴-اهداف تحقیق :۱۰ ۱-۵-فرضيه هاي تحقيق:۱۰ ۱-۵-۱-فرضیه اصلی:۱۰ ۱-۵-۲-فرضیات فرعی:۱۰ ۱-۶-تعريف متغیرها و پیش فرضهای …

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران فهرست مطالب: چکیده. ۱ فصل اول داریوش فتاحی تابستان۹۲  کلیات تحقیق.. ۲ ۱-۱ مقدمه. ۳ ۱-۲ بیان مساله. ۴ ۱-۳ ضرورت انجام تحقیق.. ۶ ۱-۳-۱اهمیت پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی. ۷ ۱-۴ اهداف تحقیق.. ۸ ۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق.. ۹ ۱-۴-۲ اهداف …

ادامه نوشته »

بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. و فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۲ ۱-۲) بیان مساله……………………………………………………………………………………………….. ۲ ۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………… ۴ ۱-۴) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۴ ۱-۵) چارچوب نظری… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان

بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان  فهرست : عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه۳ ۱-۱ – بيان مسأله:۳ ۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :۴ ۱-۲-۱-بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری:۵ ۱-۲-۲-اهمیت برند سازی در حوزه خدمات:۵ ۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:۵ …

ادامه نوشته »

بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی باکاربرد پوششی داده

بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی باکاربرد پوششی داده فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. و فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۲ ۱-۲) بیان مساله……………………………………………………………………………………………….. ۲ ۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………… ۴ ۱-۴) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۴ ۱-۵) چارچوب نظری… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول. ۱ کلیات.. ۲ ۱-۱- مقدمه. ۲ ۱-۲- مسئله تحقیق.. ۳ ۱-۳- اهمیت تحقیق.. ۵ ۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶ ۱-۵- سؤال­های تحقیق.. ۷ ۱-۶- محدودیت­های تحقیق.. ۷ ۱-۷-کلمات کلیدی تحقیق.. …

ادامه نوشته »

بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران

بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران  چکیده از جمله مباحثي كه مدت­هاست پيش روي تصميم­گيران و سياست­گذاران صنعت برق در بسياري از كشورهای دنيا قرار دارد، تفكر تجدید ساختار اين صنعت مطابق با روند افزايش كارايي و رقابت در ديگر صنايع است. صنعت برق ایران نیز …

ادامه نوشته »

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری در جایگاه های سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری در جایگاه های سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول کلیات تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………… ………۲   بیان مساله ……………………………………………………………………………… ………۳   اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………… ………۵   علل انتخاب …

ادامه نوشته »

بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان

بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱٫۱- مقدمه ۲ ۱٫۲- بیان مساله ۳ ۱٫۳- اهمیت وضرورت مساله ۵ ۱٫۴ – اهداف پژوهش ۷ ۱٫۴٫۱-هدف کلی ۷ ۱٫۴٫۲-اهداف جزیی ۷ ۱٫۵- سوال های پژوهشی ۸ ۱٫۶- …

ادامه نوشته »

بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ ۱-۲ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………. ۳ ۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع………………………………………………………………………………………… ۶ ۱-۴ اهداف… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

نمونه سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها نمونه سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها     کد درس: ۱۲۱۸۰۴۱     تعداد نمونه سوالات : ۹ ( با پاسخنامه )     نیمسال ها:   1-نیمسال دوم ۹۶-۹۵   2-نیمسال اول ۹۶-۹۵   3- نیمسال دوم …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

نمونه سوالات درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی نمونه سوالات درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی     کد درس: ۱۲۱۸۰۴۰     تعداد نمونه سوالات : ۹ ( با پاسخنامه )     نیمسال ها:   1-نیمسال دوم ۹۶-۹۵   2-نیمسال اول ۹۶-۹۵   3-نیمسال …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی + تست

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی + تست   دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی +pdf نوشته دکتر اسفندیار سعادت   خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت + تست     به همراه نمونه سوالات امتحانی با کلید تفکیک شده بر اساس فصول کتاب   نمونه سوالات تستی کتاب مدیریت منابع انسانی   …

ادامه نوشته »