خانه / علوم سیاسی

علوم سیاسی

نمونه سوالات درس حقوق اداری

نمونه سوالات درس حقوق اداری نمونه سوالات درس حقوق اداری     کد درس: ۱۲۲۳۰۱۳     تعداد نمونه سوالات : ۷ ( با پاسخنامه )     نیمسال ها:   1-نیمسال دوم ۹۶-۹۵   2-نیمسال اول ۹۶-۹۵   3- نیمسال دوم ۹۵-۹۴   4- نیمسال اول ۹۵-۹۴   5- …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس حقوق بین الملل اسلام

نمونه سوالات درس حقوق بین الملل اسلام نمونه سوالات درس حقوق بین الملل اسلام     کد درس: ۱۲۲۳۰۱۴     تعداد نمونه سوالات : ۷ ( با پاسخنامه )     نیمسال ها:   1-نیمسال دوم ۹۶-۹۵   2-نیمسال اول ۹۶-۹۵   3-نیمسال تابستان ۹۵   4-نیمسال تابستان ۹۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی

نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی   رشته: علوم سیاسی   کد درس: ۱۲۱۷۰۹۴     تعداد نمونه سوالات : ۸ ( با پاسخنامه )     نیمسال ها:   1-نیمسال دوم ۹۶-۹۵   2-نیمسال اول ۹۶-۹۵   3- نیمسال دوم ۹۵-۹۴   4- نیمسال اول …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس حقوق اساسی۱

نمونه سوالات درس حقوق اساسی۱ نمونه سوالات درس حقوق اساسی۱   رشته: علوم سیاسی   کد درس: ۱۲۲۳۰۱۰     تعداد نمونه سوالات : ۷ ( با پاسخنامه )     نیمسال ها:   1-نیمسال دوم ۹۶-۹۵   2-نیمسال اول ۹۶-۹۵   3- نیمسال دوم ۹۵-۹۴   4- نیمسال اول …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس کلیات علم اقتصاد

نمونه سوالات درس کلیات علم اقتصاد نمونه سوالات درس کلیات علم اقتصاد   رشته: علوم سیاسی   کد درس: ۱۲۲۱۰۱۳     تعداد نمونه سوالات : ۸ ( با پاسخنامه )     نیمسال ها:   1-نیمسال دوم ۹۶-۹۵   2-نیمسال اول ۹۶-۹۵   3- نیمسال دوم ۹۵-۹۴   4- …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۲۸ تا ۱۳۲۰

نمونه سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۲۸ تا ۱۳۲۰ نمونه سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۲۸ تا ۱۳۲۰   رشته : علوم سیاسی   کد درس: ۱۲۲۹۰۰۴   تعداد نمونه سوالات : ۷ ( با پاسخنامه )   نیمسال ها:   1-نیمسال اول ۹۶-۹۵ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس کلیات حقوق ( مبانی علم حقوق )

نمونه سوالات درس کلیات حقوق ( مبانی علم حقوق ) نمونه سوالات درس کلیات حقوق ( مبانی علم حقوق )   رشته : علوم سیاسی   کد درس: ۱۲۲۳۰۰۸   تعداد نمونه سوالات : ۵ ( با پاسخنامه )   نیمسال ها:   1-نیمسال اول ۹۶-۹۵   2- نیمسال دوم …

ادامه نوشته »

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲۱۳۹۲

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲۱۳۹۲   چکیده کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو …

ادامه نوشته »

احزاب سیاسی در عراق و نقش آنها در فرآیند دموکراسی سازی۹۳

احزاب سیاسی در عراق و نقش آنها در فرآیند دموکراسی سازی۹۳ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱٫ بیان مسأله۳ ۲-۱٫ اهمیت وضرورت تحقیق:۴ ۳-۱٫ ادبیات تحقیق:۵ ۴-۱٫ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:۸ ۵-۱٫ اهداف تحقيق۸ ۶-۱ سؤال اصلی۸ ۷-۱ فرضیه اصلی۸ ۸-۱ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات …

ادامه نوشته »

اندیشه ایران هراسی و بازتولید آن در سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما۹۳

اندیشه ایران هراسی و بازتولید آن در سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما۹۳  فهرست عنوان صفحه چکیده فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۱-۳- سوالات پژوهش ۱-۴- متغیر های پژوهش ۱-۵- چارچوب نظری پژوهش ۱-۶- تعریف واژگان و مفاهیم اختصاص …

ادامه نوشته »

استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر۹۴

استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر۹۴ فهرست مطالب  مقدمه:. ۱ فصل اول: کلیات پژوهش. ۴ ۱-۱ تعریف موضوع و بیان مسئله:. ۵ ۱-۲٫علل و انگیزه های انتخاب موضوع:. ۶ ۱-۳٫اهداف پژوهش:. ۶ ۱-۴ادبیات پژوهش:. ۷ ۱-۵٫ قلمرو پژوهش:. ۹ ۱-۶٫سوالات پژوهش و فرضیه:. ۹ ۱-۷٫تعریف مفاهیم:. ۱۰ ۱-۸٫متغیرهای …

ادامه نوشته »

بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی۹۳

بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی۹۳  فهرست مطالب  عنوان صفحه مقدّمه.۱  فصل اوّل: کلیات تحقیق ۱-۱٫بیان مسئله…..۴ ۱-۲٫اهمیّت موضوع و انگیزه ی انتخاب…۶ ۱-۳٫ سوال و فرضیه…… ۸ ۱-۴٫چهار چوب نظری تحقیق…۸ ۱-۵٫مدل تحقیق……۱۰ ۱-۶٫روش تحقیق….۱۱ ۱-۷٫جامعه ی آماری و حجم آن……۱۱ ۱-۸٫روش گرد آوری اطّلاعات………………………………………………………………………………………….. ۱۱ ۱-۹٫روش تجزیه و تحلیل …

ادامه نوشته »

آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران۹۱

آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران۹۱  فهرست مطالب عنوان صفحه  فصل اول :کلیات طرح ….۱ مقدمه …۲ ۱-بيان مسئله ..۳ ۲-اهداف تحقيق ….۹ ۳-اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن …۹ ۴-سوالات و فرضيه هاي تحقيق ……۹ ۵-مدل تحقيق (سازماندهي پژوهش) …..۱۰ …

ادامه نوشته »

بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی۹۳

بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی۹۳  چکیده: آشنايي با تفکرات انديشمندان زمينه را براي بسط و شناخت بيشتر اندیشه‌های آنان در سطح جامعه، چه در بين عوام و چه در بين خواص فراهم می‌نماید. در …

ادامه نوشته »

بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا۹۲

بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا۹۲ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده:۱ فصل اوّل:کلیّات تحقیق. ۲ ۱-۱- بیان مسئله۳ ۱-۲- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)۴ ۱-۳- سؤالات و فرضیات تحقیق. ۷ ۱-۳-۱- سؤال اصلی:۷ ۱-۳-۲- فرضیه:۷ ۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق. ۷ ۱-۵- اهداف …

ادامه نوشته »

بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت ۲۱ شبكه يك و مشاركت سياسي ( مورد مطالعه دانشجويان تهران شرق )

بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت ۲۱ شبكه يك و مشاركت سياسي ( مورد مطالعه دانشجويان تهران شرق ) مقدمه امروزه مشارکت سیاسی به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی ملّت‏ها به امری گریز ناپذیر تبدیل شده است. این امر در کشورهای جهان سوم که گذار از سنت به مدرنیته را …

ادامه نوشته »

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه افلاطون و مطهری

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه افلاطون و مطهری چکیده عدالت به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جامعه انسانی به لحاظ داشتن جایگاه و پیشینه‌ای که در مکاتب سیاسی و ادیان داشته است، همواره موردتوجه بوده و در این مسیر اندیشمندان و متفکران در تعریف عدالت و راه رسیدن به آن به …

ادامه نوشته »

بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای۹۳

بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای۹۳ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- بيان مسأله. ۳ ۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. ۴ ۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۵ ۱-۴- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. ۸ ۱-۵- اهداف مشخص تحقيق. ۹ …

ادامه نوشته »

بررسی علل بی اعتمادی در روابط بین ایران و روسیه۹۳

بررسی علل بی اعتمادی در روابط بین ایران و روسیه۹۳ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده:. ۱ فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱- بیان مسأله. ۳ ۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۴ ۱-۳- پیشینه پژوهش. ۵ ۱-۴- اهداف پژوهش. ۱۰ ۱-۴-۱- هدف اصلی. ۱۰ ۱-۴-۲- اهداف فرعی. ۱۰ ۱-۵- سؤال پژوهش. ۱۰ ۱-۶- …

ادامه نوشته »

بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن۹۱

بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن۹۱ فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه……۱  فصل اول: کلیات تحقیق…۳ ۱-۱-طرح مساله ….۴ ۱-۲- اهداف تحقیق ……..۸ ۱-۳- اهمیت تحقیق ……۸ ۱-۴- سئوالات تحقیق ….۹ ۱-۵- فرضیه تحقیق ….۱۰ ۱-۶- چارچوب نظری تحقیق ……۱۰ ۱-۷- متغیرهای تحقیق.. ۱۲ …

ادامه نوشته »

بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی۹۴

بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی۹۴ فهرست مطالب  مقدمه. ۱ ۱٫ فصل اول: کلیات پژوهش. ۳ ۱-۱٫ بیان مسئله. ۳ ۱-۲٫ هدف تحقیق. ۶ ۱-۳٫ اهمیت و انگیزه تحقیق. ۶ ۱-۴٫ سئوال های اصلی و فرعی. ۷ ۱-۵٫ فرضیه. ۷ ۱-۶٫ متغیرها. ۷ ۱-۷٫ تعریف مفاهیم. ۸ ۱-۸٫ روش …

ادامه نوشته »

بررسی نقش زنان در تحولات اخیر مصر۹۳

بررسی نقش زنان در تحولات اخیر مصر۹۳   فهرست مطالب فصل اول:کلیات پژوهش۳ ۱-۱-بیان مساله۴ ۱-۲-اهداف تحقیق۶ ۱-۳ ضرورت تحقیق۶ ۱-۴-سابقه تحقیق۷ ۱-۵-سوالات تحقیق۱۱ ۱-۶- فرضیه تحقیق۱۱ ۱-۷- متغییرهای تحقیق۱۲ ۱-۸-تعریف مفاهیم۱۲ ۱-۹-روش تحقیق۱۴ ۱-۱۰-روش گردآوری اطلاعات۱۵ ۱-۱۱-ابزار گردآوری اطلاعات۱۵ ۱-۱۲موانع و مشکلات تحقیق۱۵ ۱-۱۳- سازماندهي تحقيق۱۵ فصل دوم:چارچوب نظری۱۷ …

ادامه نوشته »

بررسي جایگاه رحمت و خشونت در سیره حکومتی امیرالمومنین (ع)۹۰

بررسي جایگاه رحمت و خشونت در سیره حکومتی امیرالمومنین (ع)۹۰   فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ….۱  فصل اول : کلیات طرح…..۳ ۱،۱طرح مسئله….۴ ۱،۲هدف های تحقیق…..۴ ۱، ۳اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن….۴ ۱،۴پیشینه پژوهش……۵ ۱،۵سوالات و فرضیه…….۵ ۱،۶ مدل تحقیق ……..۶ ۱، ۷ تعاریف واژه های کلیدی…..۶ ۱،۸ …

ادامه نوشته »