خانه / زمین شناسی

زمین شناسی

ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها

ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها  ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها فهرست …… فصل اول: تعریف مساله، ضرورت، اهداف، و روش پژوهش … ۱-۱- مقدمه ……۱  1-2- پراکندگی ذخایر مس در ایران …۲  1-3- تعریف مساله ….۳ …

ادامه نوشته »

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران۹۳

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران۹۳ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول-کلیات و مروری بر تحقیقات گذشته ۱-۱- مقدمه۳ ۱-۲- تبخيري ها۳ ۱-۲-۱- مجموعه کاني هاي دريايي۴ ۱-۲-۲- انيدريت-ژيپس و آبزدايي۵ ۱-۲-۳- دياژنز تبخيري ها۷ ۱-۲-۴- محيط رسوبي تبخيري ها۷ ۱-۳- …

ادامه نوشته »

بررسی زمین شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت روستای عزیزی (سرفاریاب) شهرستان دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد۹۲

بررسی زمین شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت روستای عزیزی (سرفاریاب) شهرستان دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد۹۲ فهرست مطالب صفحه فصل اول: کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲ اهداف مطالعه ۱-۳ موقعیت منطقه ۱-۳-۱ مختصات جغرافیایی برش مورد مطالعه و راه های دسترسی به آن ۱-۳-۲ جغرافیای طبیعی و اقلیم ۱-۳-۳ …

ادامه نوشته »

بررسی اثراتزیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی۹۲

بررسی اثراتزیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی۹۲  چکیده دشت سلماس یک دشت آبرفتی – تکتونیکی است که محور طولی آن در راستای شرقی- غربی می­باشد و کم و بیش سراسر آن زیر کشت رفته است. با استفاده از نقشه­های هم ارزش کلر و هدایت الکتریکی متوجه می­شویم …

ادامه نوشته »

بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)۹۳

بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد سیاهو (شرق سربیشه)۹۳ چکیده: مطالعه درزه­ها و گسل­هادر بسیاری از مطالعات مهندسی ضرورت دارد. درزه­ها عوارض بسیار مهمی در کنترل پروسه­هایهیدروژئولیکی جریان آب­های زیر زمینی هستند. قبل از احداث سد­ها نیز مطالعه درزه­هاوگسل­هاي منطقه ضروری است. درزه­هابهشکل­هايمختلفیبرجریانآبزیرزمینیتاثیرمی­گذارندودریکمحیطباپراکندگی درزه­هاییباامتدادوشیب­هايمختلف،مقادیرمتفاوتیازضریبنفوذپذیريدرجهت­هايمختلفدیدهمی­شود…. جزئیات بیشتر …

ادامه نوشته »

بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان۹۲

بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان۹۲ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول: کلیات ۱-۱ مقدمه …….۲ ۱ -۲ موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی ….۳ ۱-۳ وضعیت آب و هوایی منطقه ……۴ ۱-۳-۱- اقلیم ….۴ ۱-۳-۱-۱- بارش ……۵ ۱-۳-۱-۲- رطوبت ..۵ ۱-۳-۱-۳- دما ……۵ ۱-۳-۲- …

ادامه نوشته »

بررسي كاني شناسی و ژئوشيمی کانسنگ های لاتريتي داش آغل (شرق بوکان- استان آذربایجان¬غربی)۹۱

بررسي كاني شناسی و ژئوشيمی کانسنگ های لاتريتي داش آغل (شرق بوکان- استان آذربایجان¬غربی)۹۱ فهرست مطالب  صفحه فصل اول: كليات ۱-۱- مقدمه.. ۱ ۱-۲- موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به منطقه مورد مطالعه.. ۲ ۱-۳- شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه.. ۲ ۱-۴- زمین­ ریخت­شناسی محدوده معدنی.. ۴ ۱-۵- …

ادامه نوشته »

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین )

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین ) چکیده منطقه مورد مطالعه در شمال غرب قزوین و در طارم سفلی است.زمین شناسی محدوده، متشکل از گدازه­ها و آذرآواری های (تراکی آندزیت، تراکی آندزیت بازالتی ، تراکیت و توف بلوری) با سن ائوسن است …

ادامه نوشته »

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌هاي بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌هاي بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت  چکیده: مخروط­های توده آتشفشانی کوه بوبک و سیخ­کوه در جنوب خاوری استان خراسان جنوبی و در شمال و جنوب باختری شهرستان نهبندان واقع شدهاند. این مخروط­ها از سنگهای آذرین خروجی عمدتاً منطقه شامل بازالت، تراکی …

ادامه نوشته »

پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه ۱۲۵۰۰۰ مشكين شهر به روش هاي آمار سنتي و فركتال براي تعيين حد آستانه بي هنجاري ها ۹۳

پردازش و تحليل داده هاي ژئوشيميايي ورقه ۱۲۵۰۰۰ مشكين شهر به روش هاي آمار سنتي و فركتال براي تعيين حد آستانه بي هنجاري ها ۹۳ چکیده ناحيـه‌ي مورد مطالـعه در برگه‌ي ۱:۱۰۰۰۰۰ مشگيـن‌شهـر با طول خاوري °48- َ۳۰ °47 و عـرض شمـالي َ۳۰ °38-°38 در استان اردبيل به فاصله‌ 12 …

ادامه نوشته »

شناسایی ومطالعه ماکروفسیل های گیاهی جمع آوری شده از منطقه

شناسایی ومطالعه ماکروفسیل های گیاهی جمع آوری شده از منطقه  فصل اول کلیات ۱-۱-مقدمه رسوبات ژوراسیک میانی در شمال کرمان گسترش وسیعی دارند این رسوبات که سازند هجدک نام دارند به علت داشتن ذخایرزغال سنگ از دیر باز مورد توجه زمین شناسان بوده است فعالیت های اکتشافی و زمین شناسی …

ادامه نوشته »

چینه نگاری سنگی، ریز چینه نگاری زیستی و محیط های رسوبیسنگ های پرمین در شمال غرب سنگسر،شمال سمنان۹۲

چینه نگاری سنگی، ریز چینه نگاری زیستی و محیط های رسوبیسنگ های پرمین در شمال غرب سنگسر،شمال سمنان۹۲ چکیده رسوبات سیستم پرمین در مقطع چینه­شناسی سنگسر (واقع در البرز شرقی)، بهترین رخنمون را در ناحیه چهارگوش سمنان داراست. این توالی­های سنگی شامل سازندهای دورود (آسلین- ساکمارین)، روته (آرتینسکین- مرگابین) و …

ادامه نوشته »

ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اسدآباد با نگرشي ويژه به متابازيت هاي منطقه۹۴

ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اسدآباد با نگرشي ويژه به متابازيت هاي منطقه۹۴ چکیده منطقه مورد مطالعه متعلق به پهنه سنندج- سیرجان بوده و در غرب و شمال غرب شهرستان اسد آباد واقع است. در این منطقه سنگ­های دگرگونی با پروتولیت، بازیک پلیتی و آهکی برونزد دارند. …

ادامه نوشته »

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی¬های ۹۲

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی¬های ۹۲ چکیده معدن بزرگ در ۵/۷ کیلومتری شمال­خاور عباس­آباد ( استان سمنان) و در مختصات جغرافیایی ۰۰ ’27 56 طول خاوری و ۰۰ ’25 36 عرض شمالی واقع شده است. از دیدگاه پهنه­های رسوبی -ساختاری، و بر اساس تقسیم بندی …

ادامه نوشته »

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر۹۱

مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی و خاستگاه کانی زایی كانسار مس روی ده معدن شهرکرد، با نگرشی ویژه به داده های سیالات درگیر۹۱ چکیده کانسار ده معدن در ۲۲۶ کیلومتری جنوب غربی شهرستان شهرکرد مركز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. قدیمی­ترینسنگ­هايمنطقهمربوطبهسري هرمز با سن کامبرین زیریناستکهبر رويآنسازندهاي باروت …

ادامه نوشته »

مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی

مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی چکیده: پهنه کلمرد واقع در غرب طبس بین دو گسل اصلی کلمرد و نائینی محصور می­باشد. منطقه موردمطالعه در این تحقیق تقریباً در قسمت شمالی زیر پهنه ساختاری کلمرد در ۹۰ کیلومتری غرب شهرستان طبس از توابع استان خراسان جنوبی، …

ادامه نوشته »

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا۹۲

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا۹۲  فهرست مطالب پیشگفتا ر۱ مقدمه۲ فصل اول : کلیات۴ ۱-۱-معرفی منطقه مورد مطالعه۴ ۱-۲- موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه۵ ۱-۳-راه های دسترسی به برش مورد مطالعه۷ ۱-۴- وضعیت توپوگرافی و زمين ريخت شناسي ناحیه مورد مطالعه۸ …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه ی بررسی علل دختران فراری

دانلود جزوه ی بررسی علل دختران فراری توضیحات : جزوه ی فوق عنوان تحقیقی در باب فرار دخترن از خانه میباشد که توسط میثم عبادیان نگارش شده است . برخی از سرفصل های این کتاب عبارت است از چه کسانی از حانه فرار میکنند ؟ ، نقش خانواده در فرار …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی با توجه به اهمیت بسیار زیاد دروس عمومی در آزمون های استخدامی مجموعه از سوالات عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و مسائل روز، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان انگلیسی عمومی، هوش و توانمندیهای ذهنی و فناوری اطلاعات تهیه نموده ایم. …

ادامه نوشته »

علل خشک شدن دریاچه ارومیه

علل خشک شدن دریاچه ارومیه علت اصلی روند خشک شدن دریاچه ارومیه در سالهای اخیر چیست و بفرمایید که آیا دلیل آن ناشی از تغییرات زیست محیطی کره زمین است یا دلایل غیر طبیعی باعث ایجاد مشکل شده است و… فرمت: word تعداد صفحات : ۳… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »