خانه / تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و قدرتی بر شاخص های قند خون و نیمرخ لیپیدهای پلاسمای خون مردان دیابتی نوع ۲ شهر اهواز

مقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و قدرتی بر شاخص های قند خون و نیمرخ لیپیدهای پلاسمای خون مردان دیابتی نوع ۲ شهر اهواز ۱-۱٫ مقدمه: دیابت از جمله بیماري هاي متابولیک است که از مشخصه آنها افزایش مزمن قند خون و اختلال متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می باشد. …

ادامه نوشته »

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳ چکیده هدف و زمینه تحقیق: خودکارآمدی تمرین عاملی است که نقش بسزایی در موفقیت ورزشی داشته و به عنوان عاملی بازدارنده، در رفع عواقب نامطلوب منتج از رقابت ورزشی اهمیت دارد. لذا هدف …

ادامه نوشته »

مقایسه تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار ۱۰ تا ۱۵ سال

مقایسه تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار ۱۰ تا ۱۵ سال چکیده: مقدمه: ورزش بر سیستم قلب و عروق آثار مثبتی دارد و موجب افزايش توانمندي عضلات بدن می شود که در این میان ،دستگاه تنفس نيز توانايي بيشتري پيدا مي كندشنا درمقایسه …

ادامه نوشته »

مقایسه تمرینات ورزشی هوازی همراه با رژیم غذایی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال

مقایسه تمرینات ورزشی هوازی همراه با رژیم غذایی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال   چکیده   هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ۱۲ هفته رژیم غذایی و تمرینات ورزشی هوازی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل ۴۵ نفر می باشد . زنان گروه …

ادامه نوشته »

مقایسه ویژگی¬های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و ناهنجاری¬های اسکلتی شایع پسران ۹ تا ۱۲ ساله۹۲

مقایسه ویژگی¬های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و ناهنجاری¬های اسکلتی شایع پسران ۹ تا ۱۲ ساله۹۲   فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش ۱٫۱٫ مقدمه۳ ۲٫۱٫ بیان مسئله۳ ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت.. ۵ ۴٫۱٫ سوال­های تحقیق. ۶ ۱٫۴٫۱٫ سؤال کلی. ۶ ۲٫۴٫۱٫ سؤال­های اختصاصی. ۶ ۵٫۱٫ اهداف تحقیق. ۷ …

ادامه نوشته »

مقايسه اثر تمرينات ايروبيک و يوگا بر آمادگي جسماني و برخي عوامل فيزيولوژيک زنان غير ورزشکار۸۹

مقايسه اثر تمرينات ايروبيک و يوگا بر آمادگي جسماني و برخي عوامل فيزيولوژيک زنان غير ورزشکار۸۹  چکيده هدف از تحقيق حاضر مقايسه­يتاثيرتمريناتيوگاوايروبيک بربرخي عوامل فيزولوژيکي و آمادگي جسمانيزنانغير ورزشکار بود. ۳۰ نفر از زنان غير ورزشکار شهرستان ميبد (سن: ۹۸/۴ ± 53/26 سال، قد: ۳۵/۵ ± 67/159 سانتي­متر، وزن: ۹۴/۱۴ …

ادامه نوشته »

مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از۹۲ AHP در محیط GIS

مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از۹۲ AHP در محیط GIS   فهرست مطالب عنوان شمارهصفحه چکیده فصل اول : کلیات تحقیق ۱- کلیات تحقیق. ۳ ۱-۱: مقدمه. ۳ ۱-۲: بیان مسأله. ۴ ۱-۳: اهمیت ضرورت تحقیق. ۵ ۱-۴: اهداف تحقیق. ۶ ۱-۴-۱: هدف کلی. ۶ …

ادامه نوشته »

مقایسه شاخص¬های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی دختران ۱۵ تا ۱۷ سال شهرستان میاندوآب۹۲

مقایسه شاخص¬های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی دختران ۱۵ تا ۱۷ سال شهرستان میاندوآب۹۲ فصل ۱:طرح تحقیق ۱٫۱٫ مقدمه۳ ۱٫۲٫ بیان مسئله۴ ۱٫۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵ ۱٫۴٫ سؤال کلی. ۶ ۱٫۴٫۱٫ سؤال های اختصاصی تحقیق. ۶ ۱٫۵٫ فرض کلی. ۷ ۱٫۵٫۱٫ فرضیه …

ادامه نوشته »

مقایسه ویژگی¬های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی اسکلتی- عضلانی دختران ۱۰ تا ۱۲ ساله شهرستان شاهرود۹۳

مقایسه ویژگی¬های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی اسکلتی- عضلانی دختران ۱۰ تا ۱۲ ساله شهرستان شاهرود۹۳ فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش ۱٫۱٫ مقدمه۳ ۲٫۱٫ بیان مسئله۴ ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت.. ۶ ۴٫۱٫ فرضیه­های تحقیق. ۷ ۱٫۴٫۱٫ فرض کلی. ۷ ۲٫۴٫۱٫ فرضیه­های اختصاصی. ۷ ۵٫۱٫ …

ادامه نوشته »

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده … ۱ فصل اول. طرح تحقیق ۲-۱٫ مقدمه … ۳ ۱-۲٫ بیان مسئله …. ۴ ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶ ۱-۴٫ اهداف تحقیق …… ۸ ۱-۴-۱٫ هدف کلی… ۸ ۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی …

ادامه نوشته »

مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال۹۳

مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال۹۳ مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش ۱٫۱٫ مقدمه۳ ۲٫۱٫ بیان مسئله۳ ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. ۵ ۴٫۱٫ اهداف پژوهش.. ۶ ۱٫۴٫۱٫ هدف کلی پژوهش.. ۶ ۲٫۴٫۱٫ اهداف ویژه تحقیق. ۶ ۵٫۱٫ فرضیه­های …

ادامه نوشته »

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان  فهرست مطالب عنوان .. صفحه چکیده فارسی …..۱ فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱ مقدمه …….۳ ۱-۲ بیان مسئله ……..۴ ۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق …………۷ ۱-۴ اهداف تحقیق ………۹ ۱-۴-۱ هدف کلی ……۹ ۱-۴-۲ اهداف …

ادامه نوشته »

نقش شایستگی¬های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان¬های ورزشی استان قم۹۱

نقش شایستگی¬های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان¬های ورزشی استان قم۹۱ فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول :کلیات طرح ۱-۱ مقدمه۳ ۱-۲ بیان مساله تحقیق. ۵ ۱-۳ چهارچوب نظری تحقيق. ۶ ۱-۴ اهداف تحقیق. ۸ ۱-۵ فرضيه­هاي تحقيق. ۸ ۱-۶ حدود تحقیق. ۹ ۱-۷ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.. ۹   فصل …

ادامه نوشته »

نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو¬هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب

نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو¬هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کليات پژوهش ۱٫۱٫ مقدمه۳ ۲٫۱٫ بيان مسئله۵ ۳٫۱٫ ضرورت و اهميت پژوهش.. ۶ ۴٫۱٫ هدف­هاي تحقيق. ۶ ۱٫۴٫۱٫ هدف کلي تحقيق. ۶ ۲٫۴٫۱٫ هدف­هاي جزئي …

ادامه نوشته »

هدف کلی این مطالعه بررسی تاثیر ترکیب تمرین هوازی و آربوتین بر شاخص های گلایسمیک در رتهای دیابتی شده با آلوکسان

هدف کلی این مطالعه بررسی تاثیر ترکیب تمرین هوازی و آربوتین بر شاخص های گلایسمیک در رتهای دیابتی شده با آلوکسان  چکیده مقدمه: افزودن فعالیت بدنی به دارو درمانی در بیماران دیابتی ممکن است تاثیر دارو را افزایش دهد و استفاده از دوز کمتر دارو را ممکن سازد. هدف کلی …

ادامه نوشته »

مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان دردو دامنه حرکتی

مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان دردو دامنه حرکتی فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست جدول ها…م فهرست شکل ها… ص فهرست پیوست ها…ر چکیده فارسی..۱ چکیده انگلیسی…. ۱۵۲  فصل اول: طرح تحقیق  1-1 : مقدمه…۴ ۱-۲ : بیان مسئله….۵ ۱-۳ : اهمیت و ضرورت.۶ ۱-۴ : اهداف …

ادامه نوشته »

دانلود اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت – آذر آقایاری و ابوالفضل فراهانی و حمیدرضا امینی – رشته علوم ورزشی و تربیتی بدنی -pdf

دانلود اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت – آذر آقایاری و ابوالفضل فراهانی و حمیدرضا امینی – رشته علوم ورزشی و تربیتی بدنی -pdf دانلود اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت آذر آقایاری و ابوالفضل فراهانی و حمیدرضا امینی جزوه کارشناسی تربیت بدنی شامل ۲۹۲ صفحه در قالب فایل pdf… جزئیات بیشتر …

ادامه نوشته »

دانلود طرح توجيهی توليد توپ ورزشی

دانلود طرح توجيهی توليد توپ ورزشی فرمت:PDF تعداد صفحات:۱۵ در اين مطلب طرح توجيهي توليد توپ ورزشی آماده دانلود مي باشد. در فايل به مطالب زير اشاره شده است: _سرمايه گذاري ثابت _سرمايه گذاري متغيير _درآمد سالانه _ساختمان ها تاسيسات و تجهيزات _ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي _مواد …

ادامه نوشته »

اثر شیوه ی تمرین با وزنه و ماکزس بر روی متغیرهای جسمانی وحرکتی و ترکیب بدنی والیبالیست های زن(فرمت word وردو با قابلیت ویرایش)۱۹۲صفحه

اثر شیوه ی تمرین با وزنه و ماکزس بر روی متغیرهای جسمانی وحرکتی و ترکیب بدنی والیبالیست های زن(فرمت word وردو با قابلیت ویرایش)۱۹۲صفحه چکیده مقدمه: امروزه اثر تمرین پلایومتریک و تمرین با وزنه در بهبود شاخص های آمادگی و حرکتی و همچنین ترکیب بدنی تایید شده است، اما تاثیر …

ادامه نوشته »

کوچک کردن شکم در عرض یک ماه

کوچک کردن شکم در عرض یک ماه این برنامه برای تمامی ورزشکاران میباشد و کسانی که میخواهند در عرض یک ماه شکمی کوچک و زیبا داشته باشند بسیار موثر است این یکی از برنامه های بدنسازی است و میتوان در باشگاه های زیبایی اندام آنها را انجام داد… جزئیات بیشتر …

ادامه نوشته »

راه های درمان آرتروز!

راه های درمان آرتروز! کتابی که در پیش رو دارید،راهنمای درمان و برسی کلی آرتروز و کنترل دردهای مزمن،اثر دکتر م.ک شارما و پراکیا شارما می باشد. درمان های مورد بحث:بسیار ساده ، سودمند و قابل استفاده برای عموم افراد از قدیم یکی از شایع ترین و رایج ترین بیماری …

ادامه نوشته »

تأثیر یک دوره تمرین کوتاه مدت اینتروال شدید (HIIT) بر برخی از متغیرهای توان هوازی و بی هوازی فوتبالیست ها(فرمت Word ورد )تعداد صفحات۱۲۲

تأثیر یک دوره تمرین کوتاه مدت اینتروال شدید (HIIT) بر برخی از متغیرهای توان هوازی و بی هوازی فوتبالیست ها(فرمت Word ورد )تعداد صفحات۱۲۲ پایان نامه تأثیر یک دوره تمرین کوتاه مدت اینتروال شدید (HIIT) بر برخی از متغیرهای توان هوازی و بی هوازی فوتبالیست ها(فرمت Word ورد )تعداد صفحات۱۲۲ …

ادامه نوشته »