خانه / فنی و مهندسی / پاورپوئینت تاثیر محیط و اقلیم بر ساختمان

پاورپوئینت تاثیر محیط و اقلیم بر ساختمان

تنظیم شرایط محیطی تأثیر اقلیم و محیط بر ساختمان اثر اقلیم در طراحی محیط فیزیکی ( معماری )   اگر چه عوامل جوی و جغرافیایی متعددی در آب و هوای یک منطقه اثر می گذارند، اما چهار عامل مهمی که باید در طراحی معماری در نظرگرفته شوند عبارتند از : ( تابش خورشید، جریان هوا، رطوبت، دمای هوا )هر یک از این عوامل به نوعی در شرایط فضای بنا می توانند تأثیر مثبت یا منفی داشته باشند. از این رو در نظر گرفتن عوامل جوی در کنترل رفتار حرارتی یک بنا حائز اهمیت زیادی است. در بعضی مناطق بناها به نحوی طراحی شوند که در ارتباط زیاد با محیط خارج نباشند و بر عکس در مناطق دیگر برای استفاده از جریان هوا، بناها باید در ارتباط بیشتربا محیط خارج باشند. بنابراین به منظور استفاده از نیروهای طبیعی در تنظیم و کنترل داخل یک بنا، شناخت و بررسی عوامل جوی  فوق عامل مهمی در طراحی معماری به شمار می رود.   تبادل حرارتی بدن انسان با محیط پیرامونش تولید گرما در بدن انسان بدن انسان به طور مداوم گرما تولید  می کند. فعالیت های روزانه انسان از قبیل راه رفتن، کار کردن و خوابیدن همه با تولید گرما در بدن …

درباره ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *